Give us contact

Do you prefer to ask us directly?

Call us +420 605 203 938 (the Czech Republic)

or use this contacts

AyMINE

10 Důvodů pro Framework AyMINE

Nemusíte programovat Front-End

AyMINE je frameworkem s kompletním klientem pro webový prohlížeč. Váš tým nemusí vědět nic o tom, jak se aplikace pro web či mobil dělá a přesto uděláte snadno mobilní aplikaci.

Nemusíte se přitom bát, že by vás systém omezoval. I když vývoj front-endu není nutný, plug-in rozhraní umožňuje apku neomezeně rozšiřovat. Vzorové ukázky v TypeScript jsou součástí aplikace už teď - jsou roky vyzkoušené a odladěné.

Více o aplikaci a její architektuře.

Ergonomie práce

Jednou z klíčových výhod aplikace běžící v prohlížeči je možnost zásadního zlepšení ergonomie práce s celou aplikací. Framework byl navržen zejména s ohledem na celodenní uživatele, aby podporoval efektivní práce.

Mezi celodenními a občasnými uživateli je zásadní rozdíl v požadavcích na aplikaci. Pro občasné uživatele je důležitá především jednoduchost používání a přehlednost. Proto jsou takové aplikace v jednom okně, s bublinkovou navigací a co nejmenším počtem.

Naproti tomu ergonomie celodenní práce vyžaduje především rychlost, přehlednost a dostupnost všech informací, které potřebujete.

Zatímco množství a organizaci informací má v rukou vývojář, samotné prvky uživatelského rozhraní framework připravuje. Zejména jde o:

 • Víceokenní režim - formou záložek jako je obvyklé v prohlížeči je možné pracovat s více okny najednou. Záložky řídí přímo aplikace, z hlediska prohlížeče tak je stále všechno pohromadě. Nehrozí proto např. riziko, že při ukončování
 • Podpora práce ve více oknech a třeba i na více obrazovkách. Přímo ze seznamu si můžete zobrazit detail ne jednoho ale libovolného počtu detailů v samostatných oknech. Všechna okna jsou přitom řízena aplikací společně, takže fungují např. odskoky z okna do okna.
 • Klávesové zkratky. Netvrdíme, že můžete pracovat bez myši, ale mnoho pohybů rukou důležité klávesové zkratky ušetří
 • Soukromé poznámky skoro ke všemu. Vypadá to jako banalita, ale není. Lidé si potřebují věci poznamenávat a podnikové systémy to většinou nepodporují. Důsledek? Např. zbytečné tisky, AyMINE to vzal za druhý konec a podpora pro poznámky a značky k záznamům je integrální součástí aplikace.

Spousta důležitých a udržovaných funkcí

S trochou nadsázky bychom mohli říct, že tam kde jiní končí, AyMINE jede dál. Většina frameworků končí na zobrazování dat, správě obrazovek, persistentní vrstvě dat. Business logiku musíte poskládat z pluginů a jiných rozšíření, které jsou sice fajn, ale každý si žije svým životem. A nebo už ani nežije, ale není to ještě roky poznat, než se zjistí, že se o něj vlastně (skoro) nikdo nestará.

Systémové funkce

AyMINE poskytuje celou systémovou vrstvu sladěných funkcionalit, jakou nikde jinde nenajdete:

 • Správa klientů s izolovanými daty
 • Správa uživatelů s propracovaným mechanismem systémových práv na úrovni pro korporátní aplikace.
 • Precizní řízení uživatelských oprávnění v závislosti na stavu záznamu i jeho souvislostech. Pomocí práv zajistíte, aby lidé mohli spolupracovat, kde potřebují, ale přitom neviděli nikam, kam by neměli
 • Administrační rozhraní pro systémové i uživatelské administrátory

Nástroje pro vývoj

Krom nástrojů systémové správy jsou součástí i

 • Nástroje pro vývoj a ladění
 • Systémové i aplikační logování
 • Terminál pro ladění přímo v aplikaci. Sami ve frameworku vyvíjíme a nad každým problémem řešíme, jak ho příště nevytvořit nebo rychle odhalit. Výsledkem je promyšlený systém a spousta upozornění na pravděpodobné problémy přímo ze systému.

Precizní architektura

Architektura frameworku si bere to nejlepší z objektového programování, SOA architektury i SOAP/RESP komunikace.

Do důsledku používaná dědičnost ušetří spoustu práce

Framework je důsledně objektový. Klient, server i datová architektura. Zejména u datové architektury je dědičnost nejenom výjimečná, ale hlavně velmi důležitá pro rychlý vývoj.

Příkladem je objekt Abstraktní informační záznam - objekt, ze kterého jsou odvozeny objekty jako slovníkový pojem, šifrovaná informace a řada dalších. A v čem je zásadní výhoda? Implementované rozhraní je možné použít i pro nový objekt a tím ušetřit 90% času na vývoj nového objektu.

Praktická výhoda je nejlépe patrná na konkrétních číslech: Vývoj podpory pro šablony pro emaily odesílané z helpdesku i jiných služeb trval … 3 hodiny. Tři hodiny stačí na to, aby programátor:

 • Vytvořil nový objekt zděděním podobného
 • Připravil názvy
 • Přidal ikonu
 • Implementovat vkládání šablon do zpráv
 • Definoval práva

Vývoj nevyžadoval ani řádku kódu pro front-end, stačilo z abstraktní informace odvodit nový objekt a doplnit serverové funkce do jedné objektové knihovny.

Orchestrace mezi back-end a front-end podporuje rychlý vývoj

Orchestrace je po desetiletí nástrojem propojování aplikací mezi sebou. Framework tento vyzkoušený koncept převzal a použil pro propojení back-end a front-end částmi.
 
Mezi aplikacemi orchestrace zajišťuje jejich spolupráci a současně udržuje autonomii jednotlivých částí. A stejný smysl má i mezi front-end a back-end částmi. Obě jsou v zásadě nezávislé, Front-End podle potřeby volá Back-End, který žádost o službu příjme a provede nebo odmítne.
 
Orchestrace má i další významné dopady, mj. možnost realizovat celý back-end v podstatě sessionless, stateless. Díky tomu je možné jej velmi snadno škálovat.

Interní messaging

Messaging je základem middleware a SOA architektury po desetiletí. Má mnoho pozitivních dopadů na vývoj velkých aplikací, ale pravděpodobně neméně negativních. Mezi ty negativní patří rychlost a hardwarové nároky.
 
Problémy SOA architektury neplynou z messagingu samotného. Messaging sám může být a také je velmi rychlý, když se používá v rámci jednotné architektury. A přesně takový je ve AyMINE.

Stateless architektura

Stateless architektura back-endu umožňuje nejenom snadnou rozšiřitelnost, ale díky ní je kód i celá aplikace mnohem robustnější. V neposlední řadě řešení i šetří zdroje na serveru.

Stateless architektura je efektivní i pro aplikace u uživatelů, které jsou díky ní rychlejší, robustnější a mohou snadno nastartovat i po dočasném odpojení od internetu. I to je jeden z důvodů, proč je aplikace v AyMINE velmi svižná - server ji jednoduše nezdržuje.

Vyladěný deployment, který nevyžaduje odstávky

Nasadit větší aplikace v organizaci je umění, na které si banky drží týmy lidí. S Framworkem AyMINE nic takového nebude potřeba. Banka si navíc může dovolit odstávku, jakou si nemůže dovolit systém používaný celosvětově a poskytovaný jako služba (SaaS).

Framework a metodika vývoje je navržena tak, že 99% změn nasadíte do provozu bez toho, aby uživatel postřehl změnu. Vyvinuté a odladěné změny nasadíte a aplikace uživatelů na ni postupně přejdou. Nejpozději druhý den můžete přestat poskytovat technickou podporu pro starou verzi.

Framework a související metodika řeší mnoho záludností, počítaje cache na počítači uživatelů až po to, jak nasadit úpravy do aplikací v mobilu

Instalace modulů

Můžeme rovnou přiznat, že jsme se poučili z chyb minulých. Poznali jsme, jak je důležité, aby bylo možné jednotlivé moduly samostatně instalovat, přenášet z prostředí do prostředí a konfigurovat.
Součástí frameworku je mechanismus, kterým jsou moduly samostatně vyvíjeny a instalovány do běhového prostředí. Modul je tak možné

 • Snadno instalovat do testovacího prostředí
 • Po vyzkoušení instalovat do provozního prostředí
 • Jednotlivě povolovat konkrétním zákazníkům - Instalace modulu rozšíří / změní funkcionalitu jen těm zákazníkům, kteří ho použijí (zaplatí).

Neomezená rozšiřitelnost - základ pro dodávky různých týmů

Plug-in mechanismy nejsou nic nového. Ale plug-in, které umožňují rozšiřovat funkcionalitu i uživatelské rozhraní i tam, kde na to rozšiřovaný modul nebyl připraven, plug-in, který nakonfigurujte z 5 minu a uživatel nepozná, že najednou má v dialogu vedle sebe tlačítka z několika modulů, to jinde nenajdete.

Framework od začátku myslel na to, aby vývojáři mohli propojovat části bezešvým způsobem. Díky tomu vám rozšíření jednoho modulu může vyvinou externí dodavatel, který v rozšiřovaném modulu nezmění ani tečku. Díky tomu nejsou problémy s odpovědnostmi za záruku a správu aplikace.

Jednoduchým příkladem plug-in modulu by mohl být úvodní dashboard. Ale poskládat na dashboard náhledy několika modulů uměly systémy už před desítkami let. V AyMINE může rozšíření přidat sloupec do tabulky, záložku do detailu, tlačítko do lišty. Cokoli. A přitom je to stále rychlé.

Front-End můžete rozvíjet a měnit nezávisle na kódu

Kdo zažil přechod z Angular 1 na Angular 2, ví dobře, jak významná může být ztráta investice, když nová verze knihovny nebo jazyka nepodporuje přechod z verze předchozí. Když vyvíjíte aplikace, které mají fungovat roky nebo i desetiletí, je sázka ne knihovnu, která může přestat fungovat, zásadním rizikem. Na druhou stranu vyhýbat se všem knihovnám o dostupným řešením je drahé většinu programátorů oprávněně otráví.

AyMINE Framework 100% oddělil implementaci business logiky, orchestrační vrstvy mezi Back-End a Front-End i technologie používané aplikací na Front-Endu. I jednotlivé komponenty v aplikaci jsou samostatnými objekty s jasně popsaným rozhraním. Díky tomu výměna jakéhokoli prvku je snadná a nevyžaduje žádný zásah do jiných částí systému.

Příkladem může být např. editor - aplikace jich podporuje několik, ale z hlediska zbytku kódu je zcela lhostejné, který se používá, protože všechny mají stejné rozhraní. Máte např. zakoupenou JS komponentu pro editor, který chcete požívat? Není problém jej v rámci aplikace integrovat. Dnešní visuální komponenty jistě nebudou vyhovovat potřebám za pár let - v rámci Frameworku je bude možné změnit.

I samotný vývoj frameworku je nezávislý na business logice - je tak vždy možné využít možností nového frameworku, který neovlivní funkcionalitu na něm postavenou.

Připravené business moduly vám ušetří spoustu práce

Programátoři už dávno nevyvíjejí kód od operačního systému. Když Richard Stallman vyvíjel první open-source moduly, bylo to reálné, protože historie kódu nebyla dlouhá. Dneska je stejný přístup zcela nemožný.

Stejným základem, jakým je Framework pro samotnou aplikaci, jsou ready-made moduly i pro vaše business řešení. S AyMINE nemusíte začínat s Hello World, ale s aplikací, která posílá maily, zpracovává úkoly, generuje nabídky, publikuje na web (třeba i tento web). To všechno vám může posloužit, abyste měli své řešení mnohem rychleji.

Business moduly navíc spojují dvě klíčové výhody - vznikaly na základě 20 let zkušeností s provozem firemních systémů, ale vznikly na zelené louce a netáhnou si zastaralé řešení. A díky modulům máte pohodlí no-code prostředí s připraveným řešením i možnosti 100% přizpůsobitelného řešení.

O tom, co současné moduly umí, si můžete přečíst v uživatelské dokumentaci česky i anglicky.

Neexistuje jiný framework od začátku navrhovaný pro SaaS služby

Existují back-end vývojové frameworky, front-end frameworky, low-code, no-code prostředí pro vývoj. Nic z toho ale neposkytuje komplexní řešení, abyste rozjeli SaaS službu. SaaS sdílené prostředí musí být pro firmy 100% spolehlivé z hlediska oddělení jejich dat. A přitom musí být rozumně spravovatelné.

AyMINE Framework byl od základu navržen, aby sloužil tam, kde chcete mít více firem používajících vlastní systémy, které ale běží v jednom fyzickém prostředí. V systému je několik úrovní oddělení klientských dat, včetně automatických kontrol, takže není potřeba, aby oddělení stále hlídal programátor.

Ochrany multiklientského prostředí jsou současně navrženy tak, aby byly užitečné i v prostředí jedné firmy. Díky nim je kompletně oddělena systémová správa od klientských dat. Systémy datové ochrany dostávají další účinný prvek ochrany - systémový administrátor, který má právo měnit systémová oprávnění, si tím nemůže přiřadit práva, aby se dostal k datům. Jednoduše proto, že v jeho prostředí (systémové administrace) ta data vůbec nejsou.

Podpora a zázemí zkušených

Sebelepší framework je nepoužitelný pro velká řešení, pokud nemáte jistotu, že se vám o něj bude někdo starat. Nebo se o něj někdo stará, ale nemáte jistotu, kdo to je a jaké jsou jeho skutečné záměry.

AyMINE Framework a business moduly dohromady tvoří služby komerčně poskytované. Je naším zásadním zájmem, aby byl framework v pořádku, vše se chovalo správně a bezpečně. V tom jsou naše zájmy stejně, jaké každého, kdo ho bude chtít využívat.

Proč nabízíme Framework, na kterém provozujeme sami službu? Protože jsme přesvědčeni, že může pomoci i vám

www.aymine.com

Řízení projektů & úkolů – Porady – Interní komunikace – Intranet

Automatizace procesů a správy informací

Dodržování standardů a norem

PDQM © PDQM, s.r.o. 1997 – 2007 – 2023 Podmínky užití stránek;

Dejte nám kontakt, ozveme se

Chcete se rovnou zeptat?

Volejte na tel. +420 605 203 938

nebo využijte další kontakty